nejnovější produkty

     Výtah důležitých doporučení v ERC Guidelines 2015 týkajících se 1. pomoci 

V říjnu 2015 byla na www.erc.edu a dále na www.cprguidelines.eu/2015/ zveřejněna nová norma ERC Guidleines 2015. Platnost od 1.1.2016. Poznatky budeme uplatňovat také na těchto stránkách a při školení, nácviku a zdravotních službách.

Na základě dotazů z kurzů 1. pomoci byl proveden překlad dokumentu týkajícího se porovnání změn v ERC Guidelines 2010 a 2015. Pro další informace navštivte stránky www.erc.edu a www.cprguidelines.eu/2015/.  Zde zveřejněný výtah se týká pouze porovnání postupů BLS Základní podpora života a využití Automatické externí defibrilace, do které patří postupy týkající se 1. pomoci.  

Tento zveřejňovaný výtah se nezabývá ALS (Advanced Live Support) Rozšířená podpora života pro profesionální zdravotníky. Pro více informací o ALS doporučujeme navštívit www.resuscitace.cz, stránky České resuscitační rady a stránky dalších odborných společností.

 A) Základní podpora života u dospělých (BLS - Basic Live Support)

Podstatné změny v BLS u dospělých byly provedeny v předchozích doporučeních ERC Guidelines 2000,  2005 a 2010. Nová norma ERC Guidelines 2015 v oblasti BLS (1. pomoc) nepřináší zásadní změny.

1)  Je zdůrazněn význam lapavého dýchání jako příznaku srdeční zástavy. Zjištění jakékoliv abnormality v kvalitě dýchání musí vést k zahájení resuscitace.

2)  Je kladen silný důraz na kvalitu kompresí hrudníku s hloubkou u dospělých minimálně 5 cm, optimální hloubka je do 1/3 výšky hrudníku v celé populaci. U kompresí zdůrazněna nutnost při povolení tlaku dovolit plné rozepnutí hrudníku nahoru (neopírat se o hrudník jinak se zbytečně snižuje rozdíl mezi výškou hrudníku před stlačením a po jeho stlačení, tím se snižuje účinnost kompresí, jen lehký kontakt rukou po uvolnění).

3)  Rychlost kompresí u dospělých minimálně 100 kompresí / minutu.

4)  Vycvičení zachránci provádějí resuscitaci s poměrem kompresí hrudníku a vdechů 30 : 2. Jen výjimečně netrénovaní nebo pokud z důvodů vážného zranění obličeje mohou provádět alespoň resuscitaci bez vdechů s nepřerušovanými kompresemi. Jedná však jen o nouzovou resuscitaci s nižší účinností.

5)  Poznámka: při použití resuscitační masky například z nově vybavené autolékárničky estetické a zdravotní důvody prakticky odpadají a po jejím přinesení mohou zachránci pokračovat i s přidáním záchranných vdechů. Jako improvizovaná ochrana může dobře sloužit dvakrát přeložený kapesník, resuscitační roušky, vrstva gázy apod. které je možno prodechnout.

6)  Někteří méně informovaní a nenatrénovaní zachránci se domnívají chybně, že po roce 2005    

     již není nutno provádět vdechy a že z postupů byly vypuštěny!

7)  Guidelines doporučují při výběru AED  se zaměřit na ty kvalitní a technicky vybavené AED nebo pomůcky, které při provádění KPR on-line vedou zachránce k celému resuscitačnímu postupu, umožňují kontrolu a záznam prováděné masáže a přesnost jejího provedení. Zachránce je přístrojem nebo pomůckou také povzbuzován. Záznam odbornému zachránci poskytuje zpětnou informaci během následné rozpravy (debrifingu). Dosud tomuto požadavku vyhovuje jen ZOLL AED Plus a resuscitační pomůcka PocketCPR (opět ZOLL).

8)  Guidelines 2010 znovu doporučují u dospělých v situaci přítomnosti pouze jediného zachránce, na rozdíl od postupu pro děti, ihned volat Zdravotní záchrannou službu na číslo 155 a teprve potom zahájit nutnou resuscitaci.

9)  Poznámka: V praxi jsou nejúspěšnější týmy dobrovolných zdravotnických družstev ve firmách zasahující v počtu až 6 osob. Při dobré organizaci a pružném svolávání jsou časové ztráty minimální a pravděpodobnost možného úspěchu maximální. Jejich příprava však probíhá opakovaně každý rok minimálně v rozsahu 4 hodiny (včetně tréninku). Týká se i použití AED v praxi.

 

      Automatizovaná externí defibrilace u dospělých

1)  Při automatizované defibrilaci je kladen vyšší důraz na brzké a nepřerušované komprese hrudníku (pohotovost jejich zahájení).

2)  Vyšší důraz na minimalizaci trvání v předšokových a v pošokových přestávkách, pokračovat v kompresích i během přípravy AED.  Po defibrilačním výboji do 5 sekund opět zahájit komprese.

3)  Je podporován další vývoj AED programů, je potřeba další rozmístění AED ve veřejných i obytných čtvrtích.

4)  Je kladen důraz na vývoj, výrobu a dodávky jen těch nejúčinnějších AED s plným vedením a kontrolou.

 

B) Základní životní podpora u dětí (PBLS – Pediatric Basic Live Support)

Kategorie děti je stále ve věku od 1 do cca 8 let (do nástupu puberty), kategorie malé děti – infanti ve věku od 1 měsíce do 1 roku.

Podstatné změny v BLS u dětí a malých dětí byly provedeny v předchozích doporučeních ERC Guidelines 2000 a 2005. Nová norma v této kapitole dává doporučení:

1)  Rozhodnutí o nutnosti zahájení KPR na základě posouzení kvality dýchání (stejně jako u dospělých) musí být do 10 sekund. Je nadále doporučeno zahájit 5 záchrannými vdechy.

2)  Laičtí zachránci dále resuscitují v poměru 30 : 2 (jako u dospělých), dva zachránci dobře vycvičení v BLS mohou užít poměr 15 : 2 (předpokladem je, že mají dobře zvládnutou rychlou časovou návaznost střídání kompresí a vdechů, jinak raději 30 : 2).

3)  Při neochotě nebo nemožnosti provádět vdechy alespoň nepřerušované komprese.

4)  Poznámka: při použití resuscitační masky, například z nově vybavené autolékárničky, estetické a zdravotní důvody prakticky odpadají a po jejím přinesení mohou zachránci pokračovat i s přidáním záchranných vdechů. Jako improvizovaná ochrana může dobře sloužit dvakrát přeložený kapesník, resuscitační roušky, vrstva gázy apod. které je možno prodechnout.

5)  Je zvýšený důraz jako u dospělých na kvalitu kompresí hrudníku, optimální hloubka je do 1/3 výšky hrudníku v celé populaci. U kompresí zdůrazněna nutnost při povolení tlaku dovolit plné rozepnutí hrudníku nahoru (neopírat se o hrudník jinak se zbytečně snižuje rozdíl mezi výškou hrudníku před stlačením a po jeho stlačení, tím se snižuje účinnost kompresí, jen lehký kontakt rukou po uvolnění hrudníku).

6)  Důraz je na dosažení kvalitních kompresí při adekvátní hloubce s minimálním přerušením ve fázi vdechování. Stlačujte hrudník přinejmenším do 1/3 předo - zadní výšky hrudníku u všech dětí (t.j., asi 3-4 cm u infantů a přibližně 4-5 cm u dětí). Je zdůrazněno následné uvolnění hrudníku po dokončení jeho komprese.

7)   Pro oba infanty a děti, by rychlost kompresí měla být přinejmenším 100, ale ne větší než 120/min. Kompresní technika pro infanta zahrnuje dva-prstovou kompresi u jednotlivého zachránce (který zároveň provádí vdechy) a dvoupalcovou techniku objímající hrudníček pro dva nebo více zachránců (druhý zachránce zajišťuje vdechy). Pro starší děti může být použita, jedno- či dvou-ruční technika (ne prsty ale rukou) podle preference zachránce.

8)  Guidelines 2010 znovu doporučují u dětí v situaci přítomnosti pouze jediného zachránce, na rozdíl od postupu pro dospělé, napřed 1 minutu resuscitovat a teprve potom volat Zdravotní záchrannou službu na čísle 155.

 

      Automatizovaná externí defibrilace u dětí a malých dětí

1)  Při automatizované defibrilaci je opět kladen vyšší důraz na brzké a nepřerušované komprese hrudníku (pohotovost jejich zahájení).

2)  Vyšší důraz na minimalizaci trvání v předšokových a v pošokových přestávkách, pokračovat v kompresích i během přípravy AED.  Po defibrilačním výboji do 5 sekund opět zahájit komprese.

3)  Automatizované externí defibrilátory (AED) jsou bezpečné a úspěšné když jsou použity u dětí starších nad jeden rok věku.

4)  Účelně vyrobené dětské elektrody či software v AED sníží výkon přístroje na 50–75 J a tyto jsou doporučeny pro děti ve věku 1 - 8 roků.

5)  Poznámka: Zatím jediné AED s plně přizpůsobeným dětským režimem je ZOLL AED Plus, protože vždy před automatickým nastavením energie výboje si dopředu změří také impedanci hrudníku konkrétního dítěte. Není nastaven pouze na tzv. „ průměrnou impedanci“, která zvláště u dětí je velmi rozdílná.

6)  Jestliže takto vybavený přístroj není dostupný, mohou být použity výjimečně u dětí starší než 1 rok nepřizpůsobené AED pro dospělé včetně větších elektrod pro dospělé. Nalepovací elektrody se u dětí umísťuji předo – zadně.

 

Tyto informace budou dále doplňovány

Pro podrobnější seznámení doporučujeme absolvovat školení s praktickým nácvikem

 

Zpracoval:

10.1.2017

Ing. Ivo Skopal

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).